W ramach pierwszej edycji projektu współpracowaliśmy z instytucjami:

 • Dom Pomocy Społecznej Ugory z Poznania
 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ŻURAWINKA z Poznania
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” z Poznania
 • Fundacja na rzecz Osób Niewidomych „Labrador Pies Przewodnik”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego DROGA I BEZPIECZEŃSTWO
 • Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Bratek” z Poznania
 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej – Odział w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR z Rokietnicy
 • Fundacja Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu