Projekt WOLONTARIAT Z KLASĄ! powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną wśród nastolatków. Gimnazjaliści oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych to uczniowie, dla których okres dojrzewania jest bardzo burzliwy, jest to czas poszukiwania pomysłu na siebie i własną tożsamość. Dzięki naszemu projektowi będą mogli przekonać się, jak wiele można zyskać pomagając innym oraz jak wiele dobrego można zdziałać pracując w grupie. Dzięki merytorycznie przygotowanym zajęciom młodzież zostanie uwrażliwiona na potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnościami. Praktyczne ćwiczenia na symulatorze starości oraz wózku inwalidzkim zwrócą uwagę młodych ludzi na przeszkody, z którymi codziennie borykają się seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Misja

Wierzymy, że pomaganie ludziom powinno być naturalnym odruchem każdego człowieka. Poprzez tworzenie Szkolnych Klubów Wolontariatu chcemy uczyć młodzież empatii, odwagi do podejmowania inicjatyw społecznych oraz do aktywnego bycia wolontariuszem.

Wizja

Naszą wizją jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Szkolnych Klubów Wolontariatu w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, zrzeszających uczniów chętnych do podejmowania inicjatyw zmierzających do zmiany swojego otoczenia na lepsze. Liczymy na to, że nasza wizja wolontariatu pomoże nawiązać lepsze relacje międzypokoleniowe, a młodzież dzięki naszym działaniom wyrośnie na aktywnych społecznie obywateli.

 Cele

  • zwrócenie uwagi na aktywność społeczną wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  • zachęcenie młodzieży do podejmowania inicjatyw społecznych
  • stworzenie samodzielnych Szkolnych Klubów Wolontariatu
  • promowanie idei wolontariatu, wielkoduszności oraz samoistnej chęci pomagania innym
  • uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych
  • promowanie Stowarzyszenia CREO 

Data rozpoczęcia, miejsce oraz czas trwania przedsięwzięcia i zasięg

Projekt jest realizowany w 20 szkołach ponadgimnazjalnych z Wielkopolski w terminie od 1 sierpnia 2016 do 30 czerwca 2017 roku.  Projekt został wsparty ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przewidywana liczba uczestników oraz zaproszonych gości

  • 300 uczniów i uczennic z 20 szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski oraz 20 nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu.
  • Środowiska lokalne, rodzice uczniów
  • Inne organizacje społeczne

Najnowsza edycja projektu "Wolontariat z klasą" jest realizowana dzięki wsparciu udzielonemu w ramach dofinansowania ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Wolontariat z klasą" jest kontynuacją działań z poprzedniego projektu: "WOLONTARIAT Z KLASĄ - program rozwoju aktywności społecznej gimnazjalistów". Okres realizacji projektu przypadł na okres od 2 lutego 2015 do 30 kwietnia 2016 roku. Projekt został wsparty ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).