Bardzo nam miło ogłosić, że pierwsza wspólna akcja CREO i Banku Żywności właśnie się rozpoczęła! Przez najbliższy tydzień, w 12 współpracujących z nami szkołach prowadzona będzie wspólna zbiórka żywności na rzecz potrzebujących. Oznacza to, że w naszą akcję zaangażowanych zostanie kilka tysięcy uczniów i ich rodziców!

Kolejne szkolenie w ramach projektu "WOLONTARIAT Z KLASĄ" za nami. Tym razem tematem warsztatów były wolontariat, budowanie szkolnych klubów wolontariatu oraz planowanie i organizowanie inicjatyw społecznych. W szkoleniu udział wzięli nauczyciele z 10 szkół, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Warsztat prowadzony był przez Iwonę Grześkowiak z Fundacji Podaj Dalej oraz Ryśka Michalskiego z CREO.

Informujemy, że po zakończonym naborze szkół do projektu „WOLONTARIAT Z KLASĄ – budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”, zostały zakwalifikowane: